De klimaatverandering is een feit. Door de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel wordt ons land steeds vaker blootgesteld aan extremere weersomstandigheden. Hevige stormen en overstromingen kunnen heel wat schade veroorzaken. Specifieke waterbouwkundige constructies bieden hier een oplossing. Bovendien vergen deze waterbouwkundige constructies ook onderhoud om ze in stand te houden.

Door onze ligging aan de kust hebben we een specifieke knowhow en ervaring opgebouwd voor het realiseren van werken in, op of rond het water

Waterwerken

Al sedert zijn oprichting in 1889 specialiseert Braet zich in allerhande waterbouwkundige werken en de bouw en het onderhoud van waterbouwkundige constructies, zowel in, op als rond het water:

 • Het bouwen en herstellen van houten aanlegsteigers, staketsels, dukdalven, passerelles en andere constructies op of langs het water in tropisch hardhout zoals azobé en basralocus
 • Het uitvoeren van remmingswerken
 • Het bouwen van vlottende en vaste steigers
 • Het bouwen en onderhouden van kaaimuren en loskaaien
 • Kust-en oeververdedigingswerken
 • Heiwerken
 • Allerhande onderhouds- en herstellingswerken in de havens
 • Het bouwen en herstellen van sluisdeuren
 • Het bouwen en herstellen van dijken en glooiingen
 • Het bouwen en herstellen van strandhoofden en golfbrekers
Sterk in

Water- en civiele werken

Zowel overheden als private bouwheren doen een beroep op onze doorgedreven expertise rond waterwerken en civiele werken
Ontdek de projecten

Civiele werken

 • Fietsersbruggen
 • Wandel- en fietstunnels
 • Ondergrondse betonconstructies

Het Braet stappenplan

1 Kennismakingsgesprek

We luisteren naar uw wensen en kijken samen hoe we met Braet een antwoord kunnen bieden op uw vraag.

2 Aanstellen van erkend studie- of architectenbureau

3 Duidelijke offerte op basis van het lastenboek en de meetstaat

4 Opmaken van de planning

5 Uitvoering

6 (Voorlopige) oplevering

7 Nazorg

ISO-9001 & VCA**-gecertificeerd

1j8a0221

Als bedrijf stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening en het werk dat we opleveren. Daarnaast investeren we onophoudelijk in het welzijn en de veiligheid van alle betrokken partijen.

Samen werk maken van uw project?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek